Odensehuis Almere

Doneren? Ja graag!

 

PROBLEEM

Terwijl het aantal 75-plussers in Nederland verdubbelt, is in Almere sprake van een verviervoudiging. In Almere Haven is die ‘grijze druk’ merkbaar. Landelijke cijfers geven aan dat één op de vijf oudere inwoners de ziekte dementie krijgt. De prognose is dat er de komende jaren zo’n 2.000 Almeerders dementerend zijn en in 2050 maar liefst 6.700, een exponentiële groei (bron: almere.incijfers.nl).

Zeker in de beginfase van dementie is de behoefte aan ondersteuning niet medisch- of zorggericht. Veel mensen met geheugenklachten of dementie en hun mantelzorgers voelen zich eenzaam of onbegrepen. De stap naar geïndiceerde dagbesteding voelt als een hoge drempel.

 

OPLOSSING

Het Odensehuis creëert een vrijplaats voor het inzetten van talenten. Wijkbewoners – en jongeren in het bijzonder – zijn betrokken bij activiteiten. Zo leren en genieten jongeren en ouderen over en weer. Door ontmoeting en informatievoorziening ontstaat een andere beeldvorming van dementie. Het draagt bij aan een dementievriendelijke gemeente.

De ervaring van zo’n 35 andere Odensehuizen in Nederland leert dat mantelzorgers worden ondersteund. De sociale benadering richt zich op een leefbaar leven met dementie. Het richt zich niet alleen op de ziekte, maar ook op de impact op de persoonlijke leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Het Odensehuis vormt een brug tussen diagnose en zorg en stelt de stap naar (dure) zorg uit.

 

 

UW BIJDRAGE

Het Odensehuis is een initiatief is van de mensen waar het over gaat. Zij bepalen welke activiteiten er plaatsvinden. Deelnemers zijn dikwijls bereid tot vrijwillige bijdragen. De eerste jaren vindt daarnaast financiering plaats via fondsen, donaties en acties en via zorgverzekeraars en projectsubsidies van gemeentes. Uw bijdrage is nodig voor activiteiten, zoals uitjes, creatieve materialen, interactieve oefenmaterialen en vergoeding van docenten, voor de huur van de inloop- en ontmoetingsplek en voor de coördinatie van vrijwilligers.

 

MEEDOEN?

Contact Claudia Severs, kwartiermaker:

06-28533629 | csevers@deschoor.nl

 

Privacyverklaring Ontmoet ons op:
Odensehuis Almere maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere